Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WECert Info

Dnia 29 lutego 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2012/C 61/02) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE. Zawiera on 93 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Użytkownicy Safexpert: Internetowa baza danych o normach Safexpert LiveServer została już w tym zakresie zaktualizowana. Informacje te są już dostępne dla abonentów pakietu danych EU-Plus. Prosimy uruchomić aktualizację modułu NormManager. W trakcie aktualizacji Safexpert sprawdza automatycznie, czy zmiany norm mają wpływ na aktualnie edytowane projekty oraz projekty szablonowe i wyświetla ich spis z odpowiednimi informacjami.

Pakiet danych EU-Plus
W pakiecie danych EU-Plus oprócz danych bibliograficznych o normach związanych z dyrektywą niskonapięciową, zawarte są również analogiczne dane nt norm zharmonizowanych z dyrektywami:
– EMC 2004/108/WE (kompatybilność elektromagnetyczna),
– ATEX 94/9/WE (urządzenia przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem),
– PED 97/23/WE (urządzenia ciśnieniowe).
W ramach tego pakietu pojawiało się dotychczas około dziewięciu wykazów norm zharmonizowanych rocznie. Dla wszystkich abonentów tego pakietu najnowsze informacje o zmieniających się normach były dostępne w przeciągu bardzo krótkiego czasu.

Linki:
Najnowszy wykaz EN (2012/C 61/02) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>
Projekt EN ISO 12100 – w przyszłości zastąpi EN ISO 12100-1, -2 i EN ISO 14121-1 >>
Uwaga! Od dziś (29.12.2009 r.) stosujemy nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE! >>

Data opublikowania: 14.03.2012

Data opublikowania: 2012-03-14
zaufali nam