Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 98/37/WECert Info

Dnia 28 stycznia 2009 r. Komisja Europejska opublikowała nowy wykaz norm zharmonizowanych (2009/C 22/01) z dyrektywą maszynową. Wykaz ten zawiera 86 nowo opublikowanych norm, których autorem jest CEN (CENELEC nie opublikował żadnych nowych norm). Ilość zmian jakie zawiera najnowszy wykaz jest bardzo duża i związana jest z niedługim wejściem w życie nowej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (MD). Z tego właśnie powodu większość zastępowanych norm traci domniemanie zgodności 28.12.2009 r., czyli dzień przed wejściem w życie nowej MD.

Ze względu na dużą ilość zmian prawdopodobnym wydaje się to, iż wykazy (we wszystkich wersjach językowych) zawierają kilka błędnych dat utraty domniemania zgodności. Uwaga ta dotyczy norm:
– EN ISO 3471:2008, dla której datę tę określono jako 28.2.2009 r. oraz
– EN 14973:2006, dla której datę tę określono jako 22.12.2009 r.

Błędy, we wszystkich wersjach językowych wykazu, dotyczą także normy EN ISO 13849-1 i -2. W kolumnie „Odniesienie do normy zastąpionej” wpisano standard EN 954-1:1996 o jeden wiersz za nisko.

Poza powyższymi błędami również w polskiej wersji językowej popełniono po raz kolejny (trzeci z rzędu) błąd w tytułach norm:
– EN ISO 13857:2008 – jest: Pasze – Oznaczanie zawartości włókna kwaśno-detergentowego (ADF) i ligniny kwaśno detergentowej (ADL), powinno być: Bezpieczeństwo maszyn — Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych
– EN ISO 14121-1:2007 – jest: Materiały dodatkowe do spawania – Gazy osłonowe do spawania i procesów pokrewnych, powinno być: Bezpieczeństwo maszyn — Ocena ryzyka — Część 1: Zasady

Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy MD (2009/C 22/01) >>

Oprócz wykazu dotyczącego dyrektywy maszynowej KE opublikowała wykazy do kilku innych dyrektyw Nowego Podejścia:
– urządzenia i systemy ochronne przeznaczone do użytku w środowiskach potencjalnie wybuchowych ATEX (2009/C 20/14) >>
– środki ochrony indywidualnej PPE (2009/C 22/02) >>
– aktywne implanty medyczne AIMD (2009/C 22/01)>>
– wyroby medyczne MDD (2009/C 41/06) >>
– wyroby medyczne używane do diagnozy in vitro IVDD (2009/C 41/07) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Błędy w wykazach norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową >>
Bezpieczeństwo maszyn – zmienione normy i terminy stosowania – artykuł >>
EN ISO 13857 – nowa norma na odległości bezpieczeństwa do stref niebezpiecznych >>
Uwaga! Norma EN ISO 14121-1 zastąpiła EN 1050 bez okresu przejściowego! >>

Data opublikowania: 2009-02-23
zaufali nam