Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Dnia 11 kwietnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 110/02) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. Czternaście norm umieszczonych jest w nim po raz pierwszy. Wykaz zawiera 73 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

W wykazie tym po raz pierwszy opublikowana została nowa norma dotycząca urządzeń blokujących sprzężonych z osłonami o numerze EN ISO 14119. Poprzednia wersja tej normy opatrzona numerem EN 1088 utraci domniemanie zgodności 30 kwietnia 2015 r.Dnia 1 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 133/03) ukazało się również krótkie sprostowanie do powyższego wykazu norm.

Linki:
Link do wykazu >>
Link do sprostowania >>

Data opublikowania: 2014-05-20
zaufali nam