Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (MD)Cert Info

Dnia 28 listopada 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 348/02) ogłoszony został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (MD). Wykaz zawiera 58 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Nowością w wykazie jest podział norm na opracowane przez CEN oraz CENELEC.
Dodatkowo normy opracowane przez CEN zostały podzielone na normy typu A, B oraz C.Linki:
Link do wykazu dyrektywa MD >>

Data opublikowania: 2013-12-05
zaufali nam