Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (MD) oraz dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE (LVD)Cert Info

Dnia 11 lipca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 220/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. Czternaście norm umieszczonych jest w nim po raz pierwszy. Wykaz zawiera 76 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Dnia 16 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 149/03) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą LVD. Wykaz zawiera 109 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu do dyrektywy maszynowej >>
Link do wykazu do dyrektywy LVD >>

Data opublikowania: 25.08.2014

 

Dnia 11 lipca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 220/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. Czternaście norm umieszczonych jest w nim po raz pierwszy. Wykaz zawiera 76 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Dnia 16 maja 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 149/03) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą LVD. Wykaz zawiera 109 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu do dyrektywy maszynowej >>
Link do wykazu do dyrektywy LVD >>

 

Data opublikowania: 2014-08-25
zaufali nam