Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Dnia 8 kwietnia 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011/C 110/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zawiera on 57 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Na wykazie pojawiła się po raz pierwszy norma EN ISO 12100:2010 (Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania, oceny ryzyka i zmniejszania ryzyka). Norma ta została zatwierdzona przez CEN w listopadzie 2010 r. i stanowi tekst jednolity dotychczas stosowanych norm podstawowych (typu A) o numerach EN ISO 12100-1:2003EN ISO 12100-2:2003 oraz  EN ISO 14121-1:2007. Zgodnie z wykazem tracą one domniemanie zgodności 30 listopada 2013 r.

Nowa norma EN ISO 12100:2010 nie zawiera jednak żadnych merytorycznych zmian w stosunku do swoich poprzedniczek. Niezależnie jednak od tego, jest ona napisana bardziej przejrzyście, a jej czytelnicy z pewnością docenią mniejszą liczbę wielokrotnie powtarzanych wzajemnych odwołań, które utrudniały stosowanie trzech poprzednich norm. Połączenie tekstów umożliwiło również zlikwidowanie fragmentów powielających się.

W związku z tą zmianą wszystkie nasze szkolenia oparte na wymaganiach zawartych w tych normach zostały dopasowane do najnowszego stanu normalizacji. Zmiana ta dotyczy również programu Safexpert, który od 28 marca br. jest dostępny dla użytkowników w najnowszej wersji 7.1 umożliwiającej przeprowadzanie oceny ryzyka zgodnie z nową wersją normy.

Uwaga: Polskojęzyczny wykaz zawiera błąd w tytule normy EN ISO 13850:2008:
– jest: „Usługi pocztowe – Jakość usług – Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy (ISO 13850:2006)”
– powinno być: „Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny – Zasady projektowania”

Linki:
Najnowszy wykaz EN (2011/C 110/01) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Projekt EN ISO 12100 – w przyszłości zastąpi EN ISO 12100-1, -2 i EN ISO 14121-1 >>
Uwaga! Od dziś (29.12.2009 r.) stosujemy nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE! >>

Data opublikowania: 2011-04-29
zaufali nam