Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Dnia 20 lipca 2011 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2011/C 214/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zawiera on 53 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Na str. 39 wykazu w wierszu odnoszącym się do normy zharmonizowanej EN ISO 13849-1:2008 omyłkowo nie umieszczono informacji o normach zastąpionych EN 954-1:1996 oraz EN ISO 13849-1:2006.

Uwaga: Polskojęzyczny wykaz zawiera ponownie błąd w tytule normy EN ISO 13850:2008:
– jest: „Usługi pocztowe – Jakość usług – Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy (ISO 13850:2006)”
– powinno być: „Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny – Zasady projektowania”

Linki:
Najnowszy wykaz EN (2011/C 214/01) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE >>
Projekt EN ISO 12100 – w przyszłości zastąpi EN ISO 12100-1, -2 i EN ISO 14121-1 >>
Uwaga! Od dziś (29.12.2009 r.) stosujemy nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE! >>

Data opublikowania: 2011-08-12
zaufali nam