Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Dnia 29 lutego 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2012/C 61/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zawiera on 55 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy. 29 norm zostało w nim opublikowanych po raz pierwszy. Większość ze zmian dotyczy norm typu C.

Użytkownicy Safexpert: Internetowa baza danych o normach Safexpert LiveServer została zaktualizowana. Wszystkie informacje są już dostępne dla abonentów pakietu danych MD-EU. Prosimy uruchomić aktualizację modułu NormManager. W trakcie aktualizacji Safexpert sprawdza automatycznie, czy zmiany norm mają wpływ na aktualnie edytowane projekty oraz projekty szablonowe i wyświetla ich spis z odpowiednimi informacjami.

Ważniejsze zmiany

1. Ocena ryzyka
W wykazie podano informację, że normy EN ISO 12100-1:2003EN ISO 12100-2:2003 oraz EN ISO 14121-1:2007, które w 2010 r. zostały skonsolidowane i opublikowane pod nowym numerem EN ISO 12100:2010 (Bezpieczeństwo maszyn – Ogólne zasady projektowania – Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka) będą dawać domniemanie zgodności do dnia 30 listopada 2013 r.

Polski odpowiednik nowej normy (PN-EN ISO 12100:2011) jest na chwilę obecną dostępny w PKN w językach oryginału. Jednak 7 marca 2012 r. został opublikowany polskojęzyczny projekt roboczy tej normy. Oficjalne jej tłumaczenie powinno się więc ukazać w ciągu kilku najbliższych miesięcy.

2. Wyposażenie elektryczne maszyn
W wykazie przypomniano również, że domniemanie zgodności dla normy EN 60204-1:2006 (Bezpieczeństwo maszyn — Wyposażenie elektryczne maszyn — Część 1: Wymagania ogólne) ustało z dniem 1 lutego 2012 r. Aktualnie domniemanie zgodności daje zmieniona wersja tej normy (EN 60204-1:2006/A1:2009 oraz EN 60204-1:2006/AC:2010) dostępna w PKN w języku polskim pod numerem PN-EN 60204-1:2010 oraz PN-EN 60204-1:2010/AC:2011.

3. System sterowania
Zgodnie z wcześniejszymi przewidywaniami nie zostało przedłużone domniemanie zgodności dla normy EN 954-1:1996 i EN ISO 13849-1:2006. Jego termin minął 31.12.2011 r. Obecnie producenci maszyn powinni projektować system sterowania zgodnie z EN ISO 13849-1:2008 (Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania).

Z naszych kontaktów z inżynierami wiemy, że wielu z nich ma obawy przed stosowaniem tej normy. Wynika to z różnych przyczyn. Jednak, jak twierdzi wielu uczestników naszego szkolenia z zakresu tej normy – „nie taki wilk straszny, jak go malują”. Zachęcamy więc do efektywnego zapoznania się z praktyczną stroną stosowania tej normy, jaką on ponad 2 lat pokazujemy w trakcie szkolenia
„Projektowanie bezpiecznych systemów sterowania maszyn wg EN ISO 13849-1– >>

Uwaga: Po raz kolejny polskojęzyczny wykaz zawiera błąd w tytule normy EN ISO 13850:2008:
– jest: „Usługi pocztowe – Jakość usług – Pomiar czasu przebiegu od końca do końca pojedynczych przesyłek priorytetowych i przesyłek pierwszej klasy (ISO 13850:2006)”
– powinno być: „Bezpieczeństwo maszyn – Stop awaryjny – Zasady projektowania”

Linki:
Najnowszy wykaz EN (2012/C 61/01) >>

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Projekt EN ISO 12100 – w przyszłości zastąpi EN ISO 12100-1, -2 i EN ISO 14121-1 >>
Uwaga! Od dziś (29.12.2009 r.) stosujemy nową dyrektywę maszynową 2006/42/WE! >>

Data opublikowania: 14.03.2012

Data opublikowania: 2012-03-14
zaufali nam