Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Dnia 15 listopada 2012 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2012/C 350/1) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE. Zawiera on 50 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy. 16 norm zostało w nim opublikowanych po raz pierwszy. Większość ze zmian dotyczy norm typu C.

Linki:
Link do wykazu>>

Data opublikowania: 2012-12-14
zaufali nam