Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 2006/42/WECert Info

Dnia 5 kwietnia 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 99/1) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową. Zawiera on 64 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy. Dwadzieścia sześć norm zostało w nim opublikowanych po raz pierwszy. W wykazie ukazała się mi.in. pierwsza publikacja normy EN ISO 13849-2:2012 Bezpieczeństwo maszyn – Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem – Część 2: Walidacja (ISO 13849-2:2012). Od 1 maja br. starsza jej wersja EN ISO 13849-2:2008 traci domniemanie zgodności.

Linki:
Link do wykazu >>

Data opublikowania: 2013-04-29
zaufali nam