Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy: LVD, ATEX, LIFTSCert Info

Dnia 4 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 255/1) ogłoszony został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE (LVD). Wykaz zawiera 103 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy ATEX 94/9/WE opublikowany został dnia 7 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 259/1). Wykaz zawiera 10 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy dźwigowej 95/16/WE ogłoszony został dnia 14 września 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 265/12). Wykaz zawiera 3 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu dyrektywa niskonapięciowa >>
Link do wykazu dyrektywa ATEX >>
Link do wykazu dyrektywa dźwigowa >>

Data opublikowania: 2013-09-19
zaufali nam