Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy: 89/686/EWG, 89/106/EWG, 2009/48/WECert Info

Dnia 28 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 186/1) ogłoszony został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą środki ochrony indywidualnej 89/686/EWG. Osiem norm zostało opublikowanych po raz pierwszy. Wykaz zawiera 23 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy wyroby budowlane 89/106/EWG opublikowany został dnia 28 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 186/24). Wykaz zawiera 38 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy..

Wykaz do dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE ogłoszony został dnia 29 czerwca 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 187/10). Cztery normy zostały opublikowane po raz pierwszy. Wykaz zawiera 2 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Uwaga! Już 20 lipca 2013 roku wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące wymagań chemicznych w zabawkach. Zachęcamy do zapoznania się z tymi wymaganiami..

Linki:
Link do wykazu dyrektywa środki ochrony indywidualnej >>
Link do wykazu dyrektywa wyroby budowlane >>
Link do wykazu dyrektywa zabawkowa >>
Link do aktów prawnych Ministerstwa Gospodarki związanych z dyrektywą zabawkową >> >>

Data opublikowania: 2013-07-11
zaufali nam