Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą REDCert Info

Dnia 9 grudnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 460/03) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą urządzeń radiowych 2014/53/UE (RED). Zawiera on 7 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Link do wykazu >>

Data opublikowania: 2016-12-29
zaufali nam