Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (MD)Cert Info

Dnia 9 września 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 332/01) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (MD). Zawiera on 83 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Link do wykazu >>

Data opublikowania: 2016-10-06
zaufali nam