Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (MD) i dyrektywą ATEXCert Info

Dnia 9 czerwca 2017 r. w Dzienniku Urzędowym (nr C 183) Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z:

Wykaz ten zastępuje wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Data opublikowania: 2017-06-28
zaufali nam