Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą EMCCert Info

Dnia 16 stycznia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 014/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC). Wykaz zawiera 21 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Data opublikowania: 2015-02-03
zaufali nam