Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą EMCCert Info

Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą EMC

Dnia 6 sierpnia 2019 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 206) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą o kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE) [zobacz wykaz >>].

Zgodnie z nową procedurą publikowania, nowy wykaz został opublikowany jako decyzja wykonawcza – a nie skonsolidowana lista i zawiera on jedynie zmiany jakie nastąpiły od publikacji poprzedniego wykazu. Oznacza to, że obecny i poprzedni wykaz (2018/C 246/01>>) muszą być odczytywane łącznie.

Użytkownicy Safexpert mogą bez przeszkód wyszukiwać normy tak jak do tej pory, nie martwiąc się trudnościami, jakie stwarza nowy format wykazów norm.

NOWE: 5 nowych/zmienionych norm zostało opublikowanych po raz pierwszy

WYCOFANE: 3 normy wycofane ze skutkiem od dat wymienionych w załączniku II

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są już dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

 

Data opublikowania: 2019.09.11

Data opublikowania: 2019-09-11
zaufali nam