Nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/68/UE (PED)Cert Info

Dnia 11 listopada 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą 2014/68/UE (PED). Wykaz (2017/C 389/01) zawiera 21 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy. Opublikowano w nim 20 nowych norm.

Link do wykazu >>

Automatyczna aktualizacja Safexpert Menadżer Norm

Nowe normy są dostępne do automatycznej aktualizacji, w ramach oprogramowania Safexpert Menadżer Norm (pakiet danych EU-Plus). Aby zaktualizować system wystarczy w menu głównym wybrać funkcję Asystenta aktualizacji. Baza danych dotyczących norm zostanie zaktualizowana przez Internet.

Od wersji 8.2 Safexpert sprawdza automatycznie, w trakcie każdego uruchamiania systemu, czy normy dostępne w firmowej bazie danych (Company favourites) są wciąż aktualne. Na podstawie tych zaktualizowanych danych, Safexpert sprawdza istniejące projekty oceny zgodności maszyn, czy zastosowane w nich normy są nadal aktualne.

Sprawdź dodatkowe informacje nt Safexpert www.safexpert.luc.pl >>.

Data opublikowania: 2017.12.08

Data opublikowania: 2017-12-08
zaufali nam