Nowy serwis o oprogramowaniu do oznakowania CE dla maszyn SafexpertCert Info

Zapraszamy Państwa do odwiedzin naszego nowego serwisu internetowego poświęconego oferowanemu przez nas oprogramowaniu Safexpert. Strona znajduje się pod adresem http://safexpert.luc.pl. Zawiera opis poszczególnych modułów systemu jak również prezentacje i filmy traktujące o jego praktycznych funkcjach. Oprócz tego mogą Państwo pobrać najnowszą wersję demonstracyjną programu oraz dodatkowe, przydatne materiały informacyjne. Strona jest stale rozwijana i uzupełniana: sukcesywnie dodajemy nowe materiały oraz informacje dotyczące przełożenia elementów systemu na język polski.

Safexpert to oprogramowanie stanowiące centralną elektroniczną bazę dokumentacji technicznej wymaganą przez dyrektywę maszynową 2006/42/WE (oraz w pewnym zakresie inne dyrektywy i normy związane z oznakowaniem CE) To również znakomite narzędzie do przeprowadzania oceny ryzyka zgodnie z normą EN ISO 12100, przejścia wszystkich kroków do deklaracji zgodności oraz do przeprowadzania kontroli i odbiorów technicznych maszyn.

Linki:
Serwis o orogramowaniu Safexpert >>

Data opublikowania: 2012-11-08
zaufali nam