Nowy „niebieski przewodnik” (Blue Guide) 2014Cert Info

Ministerstwo Gospodarki przetłumaczyło na język polski „Niebieski przewodnik – wdrażanie przepisów dotyczących produktów w Unii Europejskiej 2014”. Publikacja ta bazuje na poprzednim wydaniu z 2000 r., ale uwzględnia zmiany w systemie oceny zgodności produktów w Europejskim Obszarze Gospodarczym, wprowadzone w 2008 r. przez „nowe ramy prawne” (New Legislative Framework). Przewodnik ma przyczynić się do lepszego zrozumienia przepisów Unii Europejskiej dotyczących produktów oraz bardziej spójnego zastosowania ich w różnych sektorach jednolitego rynku.

Data opublikowania: 2014-09-25
zaufali nam