Nowy format wykazu norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową MDCert Info

Dnia 19 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym (nr L 75) Unii Europejskiej został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (2006/42/WE) [zobacz wykaz >>].

 

Od teraz w formie Decyzji

W odróżnieniu od poprzednich wykazów, nie publikuje on skonsolidowanej listy norm zharmonizowanych, a jedynie zmiany, jakie nastąpiły od poprzedniej publikacji. Oznacza to, że obecny i poprzedni (2018/C 92/1 >>) wykaz muszą być odczytywane łącznie, co znacząco utrudnia znalezienie aktualnych norm. Komisja Europejska zamierza publikować skonsolidowane wykazy norm wyłącznie w celach informacyjnych na swoich stronach internetowych. Do dnia 20 maja 2019 r. taka skonsolidowana lista norm zharmonizowanych nie została opublikowana.

 

Bez zmian dla użytkowników Safexpert

Użytkownicy Safexpert mogą bez przeszkód wyszukiwać normy tak jak do tej pory, nie martwiąc się trudnościami, jakie stwarza nowy format wykazów norm.

 

NOWE: 42 nowe/zmienione normy zostały opublikowane po raz pierwszy.

NOWE Z ZASTRZEŻENIEM: 2 normy zostały opublikowane z zastrzeżeniem (szczegóły opisano w załączniku nr II).

WYCOFANE: 37 norm.

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są już dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

 

Data opublikowania: 2019.05.20

Data opublikowania: 2019-05-20
zaufali nam