Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami: niskonapięciową (LVD), ciśnieniową (PED), radiową (RED) i ATEXCert Info

Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami: niskonapięciową (LVD), ciśnieniową (PED), radiową (RED) i ATEX

Od czasu ukazania się ostatniego CertInfo zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych. Zostały one opublikowane w formie decyzji wykonawczych i oznaczają jedynie aktualizację wykazów wcześniejszych. Dla ułatwienia Komisja Europejska opublikowała również skonsolidowane wersje tych wykazów. Aktualne ich wydania do dyrektywy:

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są na bieżąco dostępne do aktualizacji przez Safexpert Live Server.

Data opublikowania: 2020.05.19

Data opublikowania: 2020-05-19
zaufali nam