Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami: kompatybilności elektromagnetycznej (EMC, 2014/30/UE) oraz ciśnieniową (PED, 2014/68/UE)Cert Info

W ostatnim czasie zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych. Zostały one opublikowane w formie decyzji wykonawczych (UE) zmieniających poprzednie decyzje wykonawcze (UE).

UŻYTKOWNICY SAFEXPERT: Wszystkie zmiany są dostępne do aktualizacji poprzez Safexpert LiveServer.

Data opublikowania: 2022-11-16
zaufali nam