Nowe wykazy norm zharmonizowanych do LVD, EMC, PPE, GADCert Info

Dnia 5 czerwca 2009 r. Komisja Europejska opublikowała nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami Nowego Podejścia. Wykazy te dotyczą dyrektyw:
– niskonapięciowe wyroby elektryczne (LVD 2006/95/WE) – (2009/C 126/02) >>
– kompatybilność elektromagnetyczna (EMC 2004/108/WE) – (2009/C 126/01) >>
– środki ochrony indywidualnej (PPE 89/686/EWG) – (2009/C 126/04) >>
– urządzenia spalające paliwa gazowe (GAD 90/396/EWG) – (2009/C 126/03) >>

Wykazy te zastępują wszystkie analogiczne, poprzednie wykazy norm zharmonizowanych.

W najnowszym wykazie do dyrektywy LVD na uwagę zasługuje bardzo duża ilość zmian w arkuszach szczegółowych normy EN 60335 – Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego — Bezpieczeństwo użytkowania. Przykładowe zmienione normy:
– EN 60335-2-34:2002 – Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-34: Wymagania szczegółowe dotyczące sprężarek z silnikiem;
– EN 60335-2-41:2003 – Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-41: Wymagania szczegółowe dotyczące pomp;
– EN 60335-2-80:2003 – Elektryczny sprzęt do użytku domowego i podobnego – Bezpieczeństwo użytkowania – Część 2-80: Wymagania szczegółowe dotyczące wentylatorów.
Najnowszy wykaz publikuje zmiany wprowadzone przez Cenelec w trakcie 2008 r.

Aktualności powiązane z tą wiadomością:
Nowy wykaz norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej 98/37/WE >>

Data opublikowania: 2009-06-23
zaufali nam