Nowe wykazy norm zharmonizowanych do dyrektywy 2006/95/WE oraz 2009/48/WECert Info

Dnia 28 maja 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych do dyrektywy LVD oraz dyrektywy zabawkowej.

Wykaz do dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 149/01). Wykaz zawiera 90 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy zabawkowej 2009/48/WE ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 149/02). Jedna z norm została opublikowana po raz pierwszy. Wykaz zawiera 2 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu dyrektywa LVD >>
Link do wykazu dyrektywa zabawkowa >>

Data opublikowania: 2013-05-28
zaufali nam