Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami PED, R&TTE oraz rozporządzeniem CPRCert Info

Dnia 12 września 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 313/02) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą dot. urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE. Wykaz zawiera 17 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Również 12 września 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 313/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą dot. urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych 1999/5/WE. Wykaz zawiera 52 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Dnia 8 sierpnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 259/01) opublikowany został nowy wykaz norm zharmonizowanych z rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych 305/2011. Wykaz zawiera 44 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu norm (PED) >>
Link do wykazu norm (R&TTE) >>
Link do wykazu norm (CPR) >>

Data opublikowania: 2014-09-25
zaufali nam