Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami LVD, EMC, ATEX, PED, RED oraz LIFTSCert Info

Dnia 12 sierpnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z nową dyrektywą:

1) 2014/30/UE (EMC) – wykaz (2016/C 293/03) zawiera 23 strony i  zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Link do wykazu >>

2) 2014/34/UE (ATEX) – wykaz (2016/C 293/04) zawiera 12 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Link do wykazu >>

3) 2014/68/UE (PED) – wykaz (2016/C 293/01) zawiera 25 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Link do wykazu >>

4) 2014/53/UE (RED – dawna R&TTE) – wykaz (2016/C 293/02) zawiera 3 strony zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Link do wykazu >>

5) 2014/33/UE (LIFTS) – wykaz (2016/C 293/05) zawiera 4 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Link do wykazu >>

Dnia 8 lipca 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 249/03) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych do nowej dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/UE (LVD). Zawiera on 129 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Link do wykazu >>

Data opublikowania: 2016-08-18
zaufali nam