Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami LVD i ATEXCert Info

Dnia 8 września 2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (nr C 298) zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z:

Wykazy te zastępują wszystkie poprzednie wykazy opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W każdym z nich opublikowano jedną nową normę oraz usunięto odpowiednio również 1 normę.

 

Automatyczna aktualizacja Safexpert Menadżer Norm

Od 11 września nowe normy są dostępne do automatycznej aktualizacji, w ramach praktycznego narzędzia Safexpert Menadżer Norm. Aby zaktualizować system wystarczy w menu głównym wybrać funkcję Asystenta aktualizacji. Baza danych dotyczących norm zostanie wówczas zaktualizowana przez Internet.

 

 

Od wersji 8.2 Safexpert sprawdza automatycznie, w trakcie każdego uruchamiania systemu, czy normy dostępne w firmowej bazie danych (Company favourites) są wciąż aktualne. Na podstawie tych zaktualizowanych danych, Safexpert sprawdza istniejące projekty oceny zgodności maszyn, czy zastosowane w nich normy są nadal aktualne.

 

 

Sprawdź dodatkowe informacje nt Safexpert www.safexpert.luc.pl >>.

Data opublikowania: 2017-10-18
zaufali nam