Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywami ATEX, PPE orazCert Info

Dnia 12 grudnia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych do dyrektyw: ATEX, wyposażenia ochrony osobistej, dźwigowej.

Wykaz do dyrektywy ATEX 94/9/WE opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 445/02). Wykaz zawiera 12 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.Wykaz do dyrektywy dot. wyposażenia ochrony osobistej 89/686/EWG (PPE) ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 445/03). Wykaz zawiera 31 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy dźwigowej 95/16 (LIFTS) opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 445/01). Wykaz zawiera 4 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu norm (ATEX) >>
Link do wykazu norm (PPE) >>
Link do wykazu norm (LIFTS) >>

Data opublikowania: 2015-02-03
zaufali nam