Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą MD, PPE, LIFTS oraz rozporządzeniem CPRCert Info

Dnia 15 stycznia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2016/C 014/01) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (MD). Wykaz zawiera 99 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy. Opublikowano w nim 65 nowych / zmienionych norm, a 45 pozycji usunięto.

Safexpert – automatyczna aktualizacja.
Wszystkie powyższe zmiany zostały już wprowadzone w bazie danych Safexpert LiveServer. Użytkowników modułu Menadżer Norm zachęcamy do przeprowadzenia aktualizacji poprzez uruchomienie funkcji Asystent aktualizacji („Start Update Wizard” w menu głównym).Dnia 11 grudnia 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą:
1) dźwigową 95/16/WE (LIFTS) – wykaz (2015/C 412/02) zawiera 4 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
2) wyposażenie ochrony osobistej 89/686/EWG (PPE) – wykaz (2015/C 412/03) zawiera 34 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.
Uwaga! Dnia 15 stycznia br. opublikowane zostało sprostowanie do ww. wykazu.Dnia 13 listopada 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 378/03) został opublikowany nowy wykaz norm zharmonizowanych z rozporządzeniem dot. wyrobów budowlanych 305/2011 (CPR). Wykaz zawiera 48 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu norm (MD) >>
Link do wykazu norm (LIFTS) >>
Link do wykazu norm (PPE) >> oraz sprostowanie >>
Link do wykazu norm (CPR) >>

Data opublikowania: 2016-03-30
zaufali nam