Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą MD oraz rozporządzeniem CPRCert Info

Dnia 13 lutego 2015 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych do dyrektywy maszynowej oraz rozporządzenia CPR.

Wykaz do dyrektywy maszynowej 2006/42/WE (MD) opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 054/01). Wykaz zawiera 79 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.Wykaz do rozporządzenia dot. wyrobów budowlanych 305/2011 (CPR) opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2015/C 054/02). Wykaz zawiera 47 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu norm (MD) >>
Link do wykazu norm (CPR) >>

Data opublikowania: 2015-03-05
zaufali nam