Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą LVD oraz ATEXCert Info

Nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą LVD oraz ATEX

Dnia 8 kwietnia 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych z dyrektywą:
1) niskonapięciową 2006/95/WE (LVD) – wykaz (2016/C 126/03) zawiera 91 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy. W związku z rozpoczęciem obowiązywania „nowej” dyrektywy LVD, należy się spodziewać w niedługim czasie wydania kolejnego wykazu.
2) „nową” ATEX 2014/34/UE – wykaz (2016/C 126/02) zawiera 12 stron i jest pierwszym wykazem norm wydanym przez Komisję Europejską do ww. dyrektywy.
3) „starą” ATEX 94/9/WE – wykaz (2016/C 126/01) zawiera 12 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.Link do wykazu norm (LVD) >>
Link do wykazu norm („nowa” ATEX) >>
Link do wykazu norm („stara” ATEX) >>

Data opublikowania: 2016-04-20
zaufali nam