Nowe wykazy do dyrektywy urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE (PED) oraz proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/105/WE (SPVD)Cert Info

Wykaz do dyrektywy urządzenia ciśnieniowe 97/23/WE opublikowany został dnia 24 stycznia 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/C 22/01). Wykaz zawiera 16 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/105/WE ogłoszony został dnia 11 stycznia 2014 r. w Dz. Urz. UE (2014/C 8/03). Wykaz zawiera 3 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu dyrektywa urządzenia ciśnieniowe >>
Link do wykazu dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe >>

Data opublikowania: 2014-02-02
zaufali nam