Nowe wykaz norm zharmoniozowanych do drektywy: 94/9/WE, 97/23/WE, 2009/105/WECert Info

Dnia 4 maja 2013 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane nowe wykazy norm zharmonizowanych do dyrektywy ATEX, ciśnieniowej, proste zbiorniki ciśnieniowe.

Wykaz do dyrektywy ATEX 94/9/WE opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 128/03). Dwie normy umieszczone są w nim po raz pierwszy. Wykaz zawiera 10 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy ciśnieniowej 97/23/WE ogłoszony został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 128/01). Wykaz zawiera 16 stron i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Wykaz do dyrektywy proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/105/WE opublikowany został w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2013/C 128/02). Wykaz zawiera 3 strony i zastępuje wszystkie poprzednie wykazy.

Linki:
Link do wykazu dyrektywa ATEX >>
Link do wykazu dyrektywa ciśnieniowa >>
Link do wykazu dyrektywa proste zbiorniki ciśnieniowe >>

Data opublikowania: 2013-05-13
zaufali nam