Nowe wersje szkoleń z dyrektywy LVD, EMC oraz normy EN ISO 13849Cert Info

Gorąco zachęcamy do skorzystania z nowych wersji naszych szkoleń! W związku z powstaniem nowego szkolenia dotyczącego rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia (WEM-RiS), podjęliśmy decyzję o rozdzieleniu szkolenia z dyrektywy niskonapięciowej 2006/95/WE (LVD) i kompatybilności elektromagnetycznej 2004/108/WE (EMC) na dwa osobne szkolenia. Szkolenie z dyrektywy LVD będzie szkoleniem 2-dniowym, natomiast szkolenie z dyrektywy EMC – 3-dniowym.

Pełny opis i program szkolenia z LVD >>
Pełny opis i program szkolenia z EMC >>Nowe szkolenie WEM-RiS stanowi omówienie odpowiednich szczegółowych wymagań 3 dyrektyw (maszynowej, LVD i EMC) w stosunku do wyposażenia elektrycznego maszyn oraz rozdzielnic i sterownic NN.

Natomiast szkolenie dotyczące systemów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wg EN ISO 13849 zostało wydłużone do 4 dni i składa się teraz z trzech niezależnych części tworzących spójną i logiczną całość wymagań dla układu bezpieczeństwa maszyny:

Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni);
Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema (1 dzień);
Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzień).

Pełny opis i program szkolenia z 13849 >>

Data opublikowania: 2015-03-05
zaufali nam