Nowe rozporządzenie wprowadzające dyrektywę LVD 2006/95/WECert Info

Od 11 września 2007 r. zaczęło obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego. Rozporządzenie ukazało się w Dzienniku Ustaw nr 155 z 2007r. poz. 1089.

Rozporządzenie przenosi do prawa polskiego ujednolicony tekst dyrektywy niskonapięciowej (73/23/EWG i 93/68/EWG) opublikowany pod nr 2006/95/WE, który obowiązuje od 16.01.2007 r. W nowym rozporządzeniu dodano tekst (§ 9 ust. 5) zobowiązujący producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela do przechowywania deklaracji zgodności (i dokumentacji technicznej) przez okres 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza sprzętu elektrycznego. Nowe rozporządzenie nie wprowadza innych zmian merytorycznych.

Tekst nowego rozporządzenia dostępny jest w dziale CE-InfoService / CE – Podstawy prawne >>

Aktualność powiązana z tą wiadomością:
Nowa dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD)

Data opublikowania: 2007-09-19
zaufali nam