Nowe dyrektywy związane z oznaczeniem CECert Info

Dnia 29 marca 2014 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (2014/L96 1-374) opublikowane zostały nowe dyrektywy związane z oznaczeniem CE.

Tytuł dyrektywy Obowiązująca Nowa
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG 2014/28/UE
Proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/105/WE 2014/29/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE 2014/30/UE
Wagi nieautomatyczne 2009/23/WE 2014/31/UE
Przyrządy pomiarowe 2004/22/WE 2014/32/UE
Dźwigowa 95/16/WE 2014/33/UE
ATEX 94/9/WE 2014/34/UE
Niskonapięciowa 2006/95/WE 2014/35/UE

Nie ma powodów do paniki!
Dyrektywy te wchodzą w życie 20-go dnia po ich opublikowaniu, czyli 18.04.2014 r. Są one jednak kierowane do Państw Członkowskich, a nie do zwykłych obywateli, czy przedsiębiorstw. Państwa Członkowskie zobowiązane są do publikacji krajowych przepisów wdrażających treść tych dyrektyw najpóźniej do 19 kwietnia 2016 r. Nowe przepisy będą stosowane dopiero od 20 kwietnia 2016 r.

Jednak uwaga!
Jeżeli już dziś tworzycie Państwo produkty, które będą po raz pierwszy wprowadzone do obrotu (lub oddane do użytku w Państwa firmie) po 20 kwietnia 2016 r., wtedy powinniście Państwo już dziś uwzględnić wymagania nowych dyrektyw w procesie powstawania tych produktów.

Linki:
Link do listy nowych dyrektyw

Data opublikowania: 2014-05-20
zaufali nam