Nowe dyrektywy związane z oznaczeniem CE – przypomnienieCert Info

Przypominamy, że dnia 20 kwietnia br. nowe dyrektywy – wymienione w tabeli poniżej – związane z oznaczeniem CE zastępują obecnie obowiązujące. Jeżeli już dziś tworzycie Państwo produkty, które będą po raz pierwszy wprowadzone do obrotu (lub oddane do użytku w Państwa firmie) po 20 kwietnia 2016 r., wtedy powinniście Państwo już dziś uwzględnić wymagania nowych dyrektyw w procesie powstawania tych produktów.

Następstwem ww. zmian jest aktualizacja naszych szkoleń z dyrektyw LVD oraz EMC. Najbliższe terminy tych szkoleń będą już obejmować zmiany jakie wprowadza nowa dyrektywa LVD 2014/35/UE oraz nowa dyrektywa EMC 2014/30/UE.
Tytuł dyrektywy Obowiązująca Nowa
Materiały wybuchowe do użytku cywilnego 93/15/EWG 2014/28/UE
Proste zbiorniki ciśnieniowe 2009/105/WE 2014/29/UE
Kompatybilność elektromagnetyczna 2004/108/WE 2014/30/UE
Wagi nieautomatyczne 2009/23/WE 2014/31/UE
Przyrządy pomiarowe 2004/22/WE 2014/32/UE
Dźwigowa 95/16/WE 2014/33/UE
ATEX 94/9/WE 2014/34/UE
Niskonapięciowa 2006/95/WE 2014/35/UE

 

Link do listy nowych dyrektyw >>

Data opublikowania: 2016-03-30
zaufali nam