Aktualizacja wytycznych w sprawie dokumentów cyfrowychCert Info

18 kwietnia 2024 r. Komisja Europejska opublikowała nową wersję przewodnika do Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE. Główne zmiany obejmują wytyczne w kwestii dokumentów cyfrowych: instrukcji obsługi, deklaracji zgodności WE oraz deklaracji włączenia maszyny nieukończonej. Ma to związek z dostosowaniem wytycznych do nowego rozporządzenia w sprawie maszyn (UE) 2023/1230. Rozporządzenie dopuszcza już stosowanie cyfrowych wersji wyżej wymienionych dokumentów.

Nowy przewodnik do dyrektywy maszynowej jest wydany na ten moment jedynie w języku angielskim.

Przewodnik można pobrać na stronie internetowej Komisji Europejskiej: <Przewodnik do dyrektywy maszynowej wersja 2.3>

Data opublikowania: 2024-06-05
zaufali nam