Nowa Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku!Cert Info

W dniu wczorajszym (19 kwi 2016 r.) prezydent RP podpisał Ustawę z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku, która zmienia m.in. dotychczas stosowaną:

– Ustawę o systemie oceny zgodności,
– Ust. o ogólnym bezpieczeństwie produktów,
– Ust. o kompatybilności elektromagnetycznej,
– Ust. o wyrobach budowlanych,
– Ust. o Państwowej Inspekcji Pracy,
– i.in.Ustawa ta jest podstawowym aktem prawnym regulującym zasady stosowania oznaczenia CE w Polsce!Zmiana ta wynika z wprowadzenia w 2008 r. tzw. „nowego pakietu legislacyjnego” (New Legislative Framework), który porządkuje zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności produktów w krajach UE i EOG.

Zapisy zmienionej ustawy (m.in.):
• ujednolicają terminologię,
• zmieniają zasady działania organów nadzoru rynku,
• zmieniają zasady związane z:
• wystawianiem deklaracji zgodności,
• dostarczaniem użytkownikowi instrukcji użytkowania,
• wprowadzają obowiązek przeprowadzania i dokumentowania oceny ryzyka w stosunku do wyrobów, w których taki obowiązek do tej pory nie obowiązywał,
• określają wzór deklaracji zgodności UE,
• …

Zachęcamy do zapoznania się z treścią ustawy >>.

Szczegóły dotyczące zmian w ustawie oraz wymaganiach sektorowych zostaną omówione w trakcie naszych szkoleń z zakresu:
– nowej dyrektywy LVD >> oraz
– nowej dyrektywy EMC. >>

Zapraszamy do udziału.

Data opublikowania: 2016-04-20
zaufali nam