Nowa ustawa o kompatybilności elektromagnetycznejCert Info

Dnia 20 lipca 2007 r. wejdzie w życie ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilności elektromagnetycznej. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 82 z 2007r. poz. 556.

Nowa ustawa zastąpi dotychczasowe Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania.

Powyższa zmiana wynika z wejścia w życie nowej dyrektywy EMC opublikowanej pod numerem 2004/108/WE.

Tekst nowej ustawy >>

Tekst nowej dyrektywy >>

Data opublikowania: 2007-09-19
zaufali nam