Nowa dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/WE (LVD)Cert Info

Dnia 16 stycznia 2007r. zaczęła obowiązywać nowa dyrektywa niskonapięciowa. Dyrektywa 73/23/EWG (zm. 93/68/EWG) została zastąpiona dyrektywą 2006/95/WE opublikowaną 12 grudnia 2006r. Obowiązująca nowa dyrektywa to jedynie tekst jednolity poprzedniej dyrektywy uwzględniający zmiany wprowadzone w 1993r.

Dyrektywa niskonapięciowa (LVD) nakłada obowiązek umieszczenia oznakowania CE na sprzęcie elektrycznym przewidywanym do stosowania w zakresie napięć od 50 V do 1000 V prądu przemiennego lub od 75 V do 1500 V prądu stałego (z wyłączeniem sprzętu i zjawisk ujętych w załączniku II).

Tekst nowej dyrektywy 2006/95/WE nie zawiera żadnych zmian o charakterze merytorycznym. Konsekwencją wejścia w życie tej dyrektywy jest jednak konieczność:
– powoływania się w deklaracjach zgodności na jej nowy numer,
– uwzględnienia jej w dokumentacji technicznej maszyn w wykazie zastosowanych dyrektyw.

W załączniku VI do niniejszej dyrektywy zamieszczono tabelę korelacji, która ułatwi odnalezienie artykułów i załączników w nowej i starej dyrektywie.

Tekst dyrektywy 2006/95/WE w języku polskim jest dostępny w dziale CE-InfoService / CE – Podstawy prawne >>

Data opublikowania: 2007-02-07
zaufali nam