Nowa dyrektywa maszynowa – najważniejsze zmianyCert Info

Dnia 9 czerwca 2006 r. opublikowano tekst nowej dyrektywy maszynowej opatrzonej numerem 2006/42/WE. Dyrektywa nakłada na Polskę (i inne Państwa Członkowskie) obowiązek wydania przepisów (rozporządzeń), niezbędnych do jej przestrzegania, do dnia 29 czerwca 2008 r. Nowe przepisy zaczną obowiązywać 18 miesięcy później, czyli od dnia 29 grudnia 2009 r. Jak łatwo obliczyć, przedsiębiorcy mają jeszcze 3 lata i 4 miesiące czasu na dostosowanie wewnętrznych procedur oceny zgodności do nowych wymagań. Mimo to, warto już dzisiaj zająć się tym tematem – oto niektóre z najważniejszych zmian:
– uregulowanie wprowadzania do obrotu maszyn nieukończonych (przeznaczonych do wbudowania),
– zmiana definicji „maszyny” i „elementu bezpieczeństwa”,
– zmiana listy wyłączeń,
– wyłączenie maszyn laboratoryjnych,
– reglamentacje dotyczące nadzoru rynku,
– zamiast oceny zagrożeń konieczna jest ocena ryzyka,
– ostrzejsza granica między dyrektywą maszynową a dyrektywą niskonapięciową,
– wewnętrzna kontrola produkcji przy produkcji seryjnej – załącznik VIII
– pełne zapewnienie jakości maszyn wymienionych w załączniku IV – załącznik X

Tekst nowej dyrektywy w języku polskim jest dostępny w dziale CE-InfoService / CE – Podstawy prawne – Kliknij tutaj >>

Data opublikowania: 2006-09-27
zaufali nam