Nowa dyrektywa dla urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE (PED)Cert Info

W dniu 15 maja 2014 r. przyjęta została nowa dyrektywa 2014/68/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych (Dz.Urz.UE L 189 z 27.06.2014, str. 164).

Państwa Członkowskie mają wdrożyć przepisy nowej dyrektywy do prawodawstwa krajowego do połowy 2016 r. (z wyjątkiem art. 13 znowelizowanej dyrektywy, który musi przez Państwa Członkowskie zostać wdrożony do prawodawstwa krajowego do dnia 1 czerwca 2015 r.)

Linki:
Link do nowej dyrektywy ciśnieniowej >>

Data opublikowania: 2014-08-25
zaufali nam