Norma PN-EN ISO 13850 (zatrzymanie awaryjne) już po polskuCert Info

Dnia 20 listopada 2017 r. Polski Komitet Normalizacyjny opublikował, w polskiej wersji językowej, normę:
PN-EN ISO 13850:2016-03 Bezpieczeństwo maszyn — Funkcja zatrzymania awaryjnego – Zasady projektowania (zobacz link >>).

Wprowadza ona do polskiej normalizacji wydanie europejskie EN ISO 13850:2015 oraz międzynarodowe ISO 13850:2015 tej normy (stopień zgodności: identyczna).

 

Wybrane nowości w normie:

  • podział obszaru maszyny na strefy zatrzymywane awaryjnie przy użyciu elementów bezpieczeństwa,
  • zmiany w zakresie użycia kategorii zatrzymania,
  • zapewnienie spełnienia minimalnego poziomu PL dla funkcji zatrzymania awaryjnego,
  • zmiana w zakresie dodatkowych oznaczeń stosowanych na urządzeniach do zatrzymywania awaryjnego.

Data opublikowania: 2017.12.08

Data opublikowania: 2017-12-08
zaufali nam