Norma PN-EN ISO 13849-1 nareszcie po polsku!Cert Info

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował POLSKĄ wersję językową niezwykle istotnej normy dotyczącej projektowania związanych z bezpieczeństwem systemów sterowania maszyn o numerze PN-EN ISO 13849-1:2016-02.

Cert Partner, jako członek KT158, brał czynny udział w procedowaniu tej normy. Mamy nadzieję, że opublikowanie polskiej wersji normy przyczyni się do lepszego jej zrozumienia przez szerokie grono użytkowników oraz ugruntuje właściwą polską terminologię i zachęci konstruktorów do szerokiego jej stosowania.

Ponadto Cert Partner jest w trakcie opracowywania polskiej wersji językowej drugiej części tej normy, tj. PN-EN ISO 13849-2 dotyczącej walidacji systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem. Jesteśmy przekonani, że obie normy okażą się dużo bardziej przyjazne dla polskich inżynierów i ułatwią im projektowanie i walidację układów bezpieczeństwa maszyn.

 

Jeżeli jeszcze nie miałeś okazji poznać najnowszej wersji tych norm i nauczyć się stosowania ich w praktyce lub chciałbyś zweryfikować swoją wiedzę na ten temat, zapraszamy Cię na nasze szkolenie pt. „Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849”.

Możesz skorzystać z 3 praktycznych modułów:

Moduł 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1,

Moduł 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema,

Moduł 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2.

 

Sprawdź program szkolenia >> i skorzystaj z najbliższych terminów:

Zobacz też, co o szkoleniu napisali dotychczasowi uczestnicy. >>

Data opublikowania: 2017-02-27
zaufali nam