Norma ISO 13849-2 (walidacja) już po polsku. Kolejne w opracowaniu.Cert Info

Na początku września Polski Komitet Normalizacyjny opublikował, w polskiej wersji językowej, normę: PN-EN ISO 13849-2:2013-04 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja (zobacz link >>). Wprowadza ona do polskiej normalizacji wydanie europejskie EN ISO 13849-2:2012 oraz międzynarodowe ISO 13949-2:2012 tej normy (stopień zgodności: identyczna).

 

Z satysfakcją informujemy, iż Cert Partner był odpowiedzialny za opracowanie polskiej wersji językowej tej normy.

 

Kolejne standardy ISO 13850 (zatrzymanie awaryjne) oraz ISO 14120 (osłony) niedługo również będą zatwierdzone i opublikowane w języku polskim. Należy się tego spodziewać najpóźniej w przeciągu najbliższych 2-4 miesięcy.

 

Związek z dyrektywą maszynową

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE w załączniku I, pkt 1.2.1 zawiera wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i niezawodności układów sterowania maszyn. W ich spełnieniu pomagają przede wszystkim 2 części normy PN-EN ISO 13849 (obie dostępne po polsku):

  • PN-EN ISO 13849-1 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 1: Ogólne zasady projektowania (zobacz link >>).
  • PN-EN ISO 13849-2 Bezpieczeństwo maszyn — Elementy systemów sterowania związane z bezpieczeństwem — Część 2: Walidacja (zobacz link >>).

 

Co to oznacza dla producenta/użytkownika maszyn?

Wyprodukowanie bezpiecznego układu sterowania wg PN-EN ISO 13849 jest możliwe tylko przy zastosowaniu obu części normy. Wynika to wprost z treści PN-EN ISO 13849-1, rozdział 8:

„Każdy projekt SRP/CS podlega walidacji (…). Walidacja powinna wykazać, dla wszystkich kombinacji SRP/CS realizujących wszystkie funkcje bezpieczeństwa, że odpowiednie wymagania podane w niniejszej części ISO 13849 zostały spełnione.

Szczegóły walidacji podano w ISO 13849-2.”

Producent maszyny wystawiając deklarację zgodności z wymaganiami dyrektywy maszynowej, nie powinien w niej wpisywać samej części 1. Taki zapis oznacza właściwie, że spełniona jest również druga część normy. Zapis ten oznacza również, że producent opracował dla układu sterowania dokumentację techniczną, wymaganą w rozdz. 10 (ISO 13849-1) oraz umieścił w instrukcji maszyny informację dla użytkownika, wymaganą w rozdz. 11 (ISO 13849-1). Sprawdzenie dostępności tych informacji jest dla producenta częścią procesu walidacji oraz jest istotnym elementem, który powinien zostać zweryfikowany przez użytkownika, w trakcie odbioru technicznego maszyny.

 

Wsparcie Cert Partner

Od 2003 roku wspieramy zarówno producentów jak i użytkowników maszyn w spełnieniu i weryfikacji spełnienia wymagań dyrektywy maszynowej oraz norm zharmonizowanych. Z naszego bogatego doświadczenia wynika, że do praktycznego i efektywnego zastosowania tych wymagań konieczna jest:

  1. Rzetelna wiedza – polecamy w tym zakresie szkolenia z dyrektywy maszynowej >> i normy ISO 13849 >>.
  2. Umiejętności praktyczne – nasze szkolenia zawierają obszerne ćwiczenia, umożliwiające naukę przez działanie („Learning by doing”).
  3. Praktyczne narzędzia – specjalistyczne oprogramowanie (m.in. Safexpert >>, Menadżer Norm >>, Asystent Kontroli i Odbioru >>, SISTEMA >>, … ) ułatwiające i przyspieszające ocenę ryzyka, weryfikację spełnienia wymagań, obliczenia konstrukcyjne i wiele innych.
  4. Doświadczenie – nasi eksperci przekazują je m.in. w ramach doradztwa w konkretnych projektach naszych Klientów.

 

Jeżeli jednak wykonanie takich prac Klient chce kompleksowo zlecić firmie zewnętrznej, opiekę nad tematem przekazujemy do realizacji naszemu Działowi Certyfikacji i Oceny Zgodności >>, który oprócz wspomnianych kompetencji i narzędzi dysponuje również możliwościami projektowymi i badawczymi. W przypadku zainteresowania takimi usługami prosimy o kontakt pod numerem 508 438 098 lub adresem cioz@certpartner.pl.

 

Data opublikowania: 2017-10-18
zaufali nam