Norma EN ISO 12100:2010 przetłumaczona na język polskiCert Info

Pragniemy poinformować, że bardzo ważna norma z zakresu oceny ryzyka została opublikowana przez Polski Komitet Normalizacyjny w polskiej wersji językowej. Jej pełny numer i nazwa: PN-EN ISO 12100:2012 Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka. Zgodnie z zakresem normy, zdefiniowano w niej podstawowe terminy oraz określono metody jak również zasady oceny i zmniejszania ryzyka, aby ułatwić projektantom zapewnienie bezpieczeństwa na etapie projektowania maszyn. Norma ta jest polskim odpowiednikiem EN ISO 12100:2010 i jest niejako tekstem jednolitym wcześniejszych norm EN ISO 12100-1EN ISO 12100-2, oraz EN ISO 14121-1. Nie zawiera jednak różnic merytorycznych w stosunku do wspomnianych poprzednich wersji, dla których domniemanie zgodności pozostaje aktualne do 30 listopada 2013 r.

Dla użytkowników Safexpert:
Odpowiednio do oficjalnego tłumaczenia normy EN ISO 12100, przygotowaliśmy kilka składników programu Safexpert w języku polskim. Są one gotowe do zaimportowania do programu. Są to m.in.:
– lista zagrożeń zgodna z załącznikiem B normy,
– fazy cyklu życia maszyny wg tablicy B3,
– lista kontrolna wymagań zasadniczych dyrektywy maszynowej 2006/42/WE,
– hiperłącza do dyrektyw i norm,
– zaktualizowana instrukcja obsługi Safexpert,
– i inne mniejsze składniki.

Jesteśmy przekonani, że dzięki temu korzystanie z Safexpert będzie łatwiejsze dla polskich użytkowników. Osoby zainteresowane tymi składnikami programu zachęcamy do kontaktu z panem Szymonem Rubiszem pod numerem 508 438 099 lub adresem safexpert@luc.pl.

Linki:
PN-EN ISO 12100:2012 – Bezpieczeństwo maszyn — Ogólne zasady projektowania — Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka >>

Data opublikowania: 2012-12-31
zaufali nam