Norma dot. instrukcji dla maszyn PN-EN ISO 20607:2019-08 już opublikowana!Cert Info

Norma dot. instrukcji dla maszyn PN-EN ISO 20607:2019-08 już opublikowana!

Dnia 12 sierpnia 2019 r. w Polskim Komitecie Normalizującym została opublikowana norma PN-EN ISO 20607:2019-08 pt. „Bezpieczeństwo maszyn – Instrukcja obsługi – Ogólne zasady opracowywania”. Jest to pierwsza norma związana z instrukcją użytkowania maszyn, która była tworzona, jako zharmonizowana z dyrektywą maszynową, o czym informuje załącznik ZA normy. Obecnie czeka ona już tylko na oficjalną publikację w wykazie norm zharmonizowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jak czytamy w zakresie normy, określa ona wymagania dla producentów maszyn dotyczące opracowywania związanych z bezpieczeństwem części instrukcji obsługi maszyny. Dotyczy treści odnośnie bezpieczeństwa, odpowiedniego układu i przedstawiania treści instrukcji obsługi z uwzględnieniem wszystkich faz „życia” maszyny.

Aktualnie, na stronie Polskiego Komitetu Normalizującego norma dostępna jest jedynie w wersji angielskiej.

Dlaczego ta norma jest tak ważna?

Zarówno producenci maszyn jak i ich odbiorcy traktują dokumentację techniczną jako zło konieczne, często tworząc ją z konieczności na samym końcu i przypisując jej drugoplanową rolę. Producenci (konstruktorzy) koncentrują się głównie na zaprojektowaniu, terminowym wykonaniu i przekazaniu maszyny użytkownikowi. Z kolei odbiorcom zależy głównie na jak najszybszym rozpoczęciu produkcji na zakupionej maszynie. Brak kompletnej dokumentacji zaczyna być kłopotliwy dla producenta w momencie, gdy „świadomy” klient stanowczo domaga się kompletnej dokumentacji, nie chcąc płacić całej kwoty wynikającej z umowy. Zarówno dla producenta jak i użytkownika maszyn największy problem spowodowany brakiem kompletnej dokumentacji pojawia się jednak w momencie, gdy maszyna jest powodem ciężkiego wypadku i przyczyny wypadku zaczynają badać takie instytucje jak Prokuratura czy Państwowa Inspekcja Pracy. Brak właściwej dokumentacji może zostać uznany wtedy jako przyczyna wypadku…

Innym przypadkiem spowodowanym brakiem kompletnej dokumentacji, jednak również bardzo kłopotliwym z punktu widzenia użytkownika, jest brak możliwości prawidłowego obsługiwania, sterowania maszyną, wykonywania napraw i przeglądów itd. Właśnie dlatego informacje zawarte w tytułowej normie powinny pozwolić uniknąć wielu problemów związanych z dokumentacją techniczną i kłopotów z tym związanych.

Nowe szkolenie z zakresu instrukcji użytkowania maszyn!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów przygotowaliśmy nowe szkolenie dotyczące instrukcji użytkowania maszyn. Podczas naszego szkolenia wyjaśnimy jakie podstawowe elementy powinna zawierać dokumentacja techniczna zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i jak prawidłowo przygotować instrukcję użytkowania maszyny właśnie w oparciu o normę PN-EN ISO 20607:2019-08. W szkoleniu znajdą się również elementy normy PN-EN 82079-1 „Przygotowanie instrukcji użytkowania — Opracowanie struktury, zawartość i sposób prezentacji — Część 1: Zasady ogólne i wymagania szczegółowe”.

Dodatkowo odbiorcom maszyn uświadomimy:

  • Czym różnią się różne rodzaje instrukcji, jakie musi posiadać lub opracować użytkownik.
  • Jakie prawa i obowiązki w odniesieniu do instrukcji maszyny na nich spoczywają.
  • Jakie informacje powinna zawierać dokumentacja techniczna przekazywana razem z maszyną i jak zapewnić sobie jej kompletność już na etapie zamawiania maszyny.
  • Jak ułatwić i zautomatyzować tworzenie instrukcji, korzystając z zaawansowanych funkcji programu Microsoft Word i innych bardziej zaawansowanych narzędzi tworzenia dokumentacji, oraz
  • Jak sprawnie i rzetelnie odebrać instrukcję przed oddaniem maszyny do użytku.

Sprawdź aktualne terminy szkolenia (klik >>) i skorzystaj z najnowszej wiedzy dotyczącej instrukcji dla maszyn.

 

Data opublikowania: 2019.09.16

Data opublikowania: 2019-09-16
zaufali nam