Koniec okresu przejściowego norm związanych z odległościami bezpieczeństwa. Nowe wersje norm są już dostępne w języku polskimCert Info

 

Dnia 3 września 2022 roku domniemanie zgodności straciły normy: 

  •  EN 349:1993+A1:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka oraz 
  •  EN ISO 13857:2008 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

Od 3 września domniemanie zgodności z dyrektywą maszynową dają nowsze wydania powyższych dokumentów:

  •  EN ISO 13854:2019 Bezpieczeństwo maszyn – Minimalne odstępy zapobiegające zgnieceniu części ciała człowieka oraz 
  •  EN ISO 13857:2019 Bezpieczeństwo maszyn – Odległości bezpieczeństwa uniemożliwiające sięganie kończynami górnymi i dolnymi do stref niebezpiecznych

Zarówno EN ISO 13857:2019 jak i EN ISO 13854:2019 zostały opublikowane w wykazie norm zharmonizowanych z dyrektywą maszynową (MD) 3 marca 2021 r. Od tej daty, ich zastosowanie dawało domniemanie zgodności z wymaganiami zasadniczymi MD. Jednak jeszcze do 3 września 2022 r. obowiązywał okres przejściowy, w którym domniemanie zgodności dawały również starsze wersje norm.

Polska wersja językowa

Polski Komitet Normalizacyjny opublikował w listopadzie aktualne wydania tych norm w języku polskim. Są one dostępne, jako:

EN ISO 13854:2019

Norma podpowiada konstruktorom maszyn rozwiązania zapobiegające zagrożeniom występującym w strefach zgniatania. Należy pamiętać, że normy nie można stosować do innych zagrożeń (np. uderzeniem, cięciem, wciągnięciem). W takim przypadku należy zastosować dodatkowe lub inne środki ochronne (sprawdź szczegółowy zakres normy).

Zmiany w stosunku do EN 349:1993+A1:2008 mają głównie charakter redakcyjny. Ich celem jest głównie połączenie EN 349 z ISO 13854 dając EN ISO 13854. Ujednolicenie europejskiej i międzynarodowej numeracji norm ułatwia transgraniczne rozpoznawanie wymagań. Zawartość merytoryczna aktualnej wersji standardu nie uległa zmianie – wartości minimalnych odległości pozostały bez zmian. Na uwagę zasługuje fakt, że w załączniku ZA nowej normy podano w tabelarycznej formie odniesienia do załącznika I dyrektywy maszynowej. atwi to użytkownikom normy określenie dla których wymagań zasadniczych dyrektywy norma daje domniemanie zgodności.

EN ISO 13857:2019

W tym dokumencie ustalono wartości odległości bezpieczeństwa, które uniemożliwiają sięgnięcie do stref niebezpiecznych w maszynach. Podane w tabelach odległości bezpieczeństwa dotyczą technicznych środków ochronnych (w szczególności osłon). Wymiary te zapewniają bezpieczeństwo 95% populacji osób w wieku 14 lat i starszych. Jednak niektóre osoby o ekstremalnych wymiarach mogą sięgnąć do stref niebezpiecznych mimo spełnienia normy. Jeżeli sięganie przez takie osoby może mieć miejsce, konstruktorzy powinni zapewnić bezpieczeństwo innymi środkami niż same odległości. Podobnie należy postąpić, gdy w maszynie występują zagrożenia o innym charakterze (np. hałas, promieniowanie, źródła ciepła, pył). Dodatkowe warunki opisano w szczegółowym zakresie normy.

W normie wprowadzono głównie zmiany redakcyjne. Jest teraz bardziej czytelna i zapewnia lepszą zgodność z ISO 12100:2010. Najważniejsze dane dotyczące wymiarów otworów dostępu, odległości bezpieczeństwa itp. pozostały bez zmian.

W nowym rozdziale 4.4 zamieszczono informacje dotyczące możliwego dostępu całym ciałem. W przypadku otworów o rozmiarach umożliwiających dostęp dla całego ciała, należy stosować dodatkowe środki ochronne. Dotyczy to otworów: 

  • szczelinowych > 180 mm,
  • kwadratowych lub okrągłych > 240 mm.

W poprzedniej wersji standardu informacje te zamieszczono w odpowiednich tabelach. Obecnie, w celu zapewnienia lepszego zrozumienia zagadnienia, jedynie przeniesiono je do nowego rozdziału.

Wsparcie ze strony Safexpert „NormManager”

Łatwe wyszukiwanie norm, automatyczne monitorowanie stanu aktualności projektów i szybki dostęp do treści norm i innych dokumentów (dyrektyw, przewodników itp.). Dzięki tym i innym funkcjom moduł Safexpert NormManager wspiera inżynierów w zapewnieniu bezpieczeństwa maszyn, linii produkcyjnych i urządzeń elektrycznych. Dowiedz się więcej jakie korzyści daje Safexpert NormManager na www.safexpert.luc.pl!

Safexpert NormManager - porównanie norm

Porównanie treści wyszukanych norm w module Safexpert NormManager.

 

Data opublikowania: 2022-12-21
zaufali nam